رمزنگاری

معرفی

در لاراول امکان رمزنگاری به روش AES از طریق افزونه php با نام Mcrypt وجود دارد .

روش استفاده

رمزکردن یک رشته

$encrypted = Crypt::encrypt('secret');

نکته : حتما طول مقدار key در فایل config/app.php باید برابر 16, 24, یا 32 کاراکتر باشد . در غیر اینصورت , رمز نگاری امن نخواهد بود !.

رمز گشایی یک رشته

$decrypted = Crypt::decrypt($encryptedValue);

تظیم Cipher و حالت

برای تنظیم کردن Cipher و حالت رمزنگاری از متد های زیر استفاد ه کنید :

Crypt::setMode('ctr');

Crypt::setCipher($cipher);