نصب

نصب کامپوزر

لاراول برای مدیریت وابستگیهای پروژه از کامپوزر استفاده میکند. بنابراین پیش از استفاده از لاروال، باید از نصب بودن کامپوزر بر روی سیستم خود مطمئن شوید.

نصب لاراول

از طریق نصب کننده لاروال

برای قدم اول لاراول را با استفاده از کامپوزر بر روی سیستم خود نصب کنید.

composer global require "laravel/installer=~1.1"

دایرکتوری ~/.composer/vendor/bin را در متغیر محیطی PATH قرار دهید تا سیستم محل قرار گرفتنlaravel را بداند.

پس از نصب لاراول، اجرای دستور ساده laravel new در خط فرمان یک نسخه خام از یک پروژه لاراول را در مکانی که معرفی میکنید نصب میکند. برای مثال laravel new blog یک دایرکتوری با نام blog شامل یک نسخه خام پروژه لاراول با تمام بسته های مورد نیاز ایجاد مینماید. این روش نصب بسیار سریعتر از استفاده از کامپوزر است:

laravel new blog

با استفاده از دستور create-project کامپوزر

همچنین میتوان با استفاده از دستور create-project کامپوزر در خط فرمان یک پروژه خام لاراول ایجاد نمایید:

composer create-project laravel/laravel {directory} "~5.0.0" --prefer-dist

پس از نصب، باید پروژه را با آخرین بسته های لاراول به روزرسانی نمایید. ابتدا، فایل {directory}/vendor/compiled.php را حذف نمایید. در خط فرمان دایرکتوری خود را به {directory} تغییر دهید و دستور composer update را اجرا کنید.

Scaffolding

لاراول از ابتدا برای ثبت کاربران و سنجش هویت کاربران scaffolding را با خود دارد. اگر میخواهید این امکانات را حذف نمایید، از دستور fresh در آرتیزان استفاده کنید:

php artisan fresh

نیازمندیهای سرور

سرور لاراول مورد استفاده برای این نسخه نیازمندیهای زیر را دارد:

بعد از PHP 5.5، در برخی توزیعهای سیستم عاملها اکستنشن PHP JSON را باید دستی نصب نمود. وقتی از اوبونتر استفاده میکنید، این کار را میتوان با استفاده از دستور apt-get install php5-json انجام داد.

پیکربندی

اولین کاری که پس از انجام لاراول باید انجام دهید، مقداردهی کلید اپلیکیشن با رشته ای تصادفی است. اگر کامپوزر را با استفاده از کامپوزر نصب کرده اید، این کلید احتمالا با استفاده از فرمان key:generate مقداردهی شده باشد.

این رشته باید 32 کاراکتر داشته باشد. این کلید را میتوانید در فایل متغیرهای محیطی لاراول با پسوند .env مقداردهی کنید. اگر کلید اپلیکیشن را مقداردهی نکنید، نشست و دیگر داده های کدگذاری شده کاربر امن نخواهند بود

لاراول تقریبا نیازی به تنظیمات دیگری ندارد. میتوانید شروع به توسعه نرم افزارهای کاربردی تحت وب نمایید! هرچند میتوانید فایل config/app.php و مستندات آن را مرور نمایید. این فایل شامل گزینه ها بسیار زیادی مانند timezone یا ناحیه زمانی و locale یا تنظیمات محلی میباشد که میتوانید متناسب با نرم افزار تحت وب خود تغییر دهید.

پس از نصب لاراول، همچنین باید تنظیمات محلی خود را هم تغییر دهید.

نکته: هیچگاه برای نرم افزارهای کاربردی واقعی مقدار app.debug را true نگذارید.

دسترسی ها

شاید نیاز باشد برخی دسترسی ها برای لاراول تعریف شود: وب سرور برای اعمال تغییرات در پوشه های storage و vendor نیازمند دسترسی کافی برای نوشتن میباشد.

Pretty URL - آدرسهای خوانا

آپاچی

لاراول به همراه یک فایل public/.htaccess به منظور ایجاد امکان وجود URLهای بدون index.php ارائه میشود.

اگر فایل .htaccess ارائه شده در کنار لاراول کار نمیکند، میتوانید راه حل زیر را امتحان کنید.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.php [L]

Nginx

بر روی Ngnix راهنمای سرور زیر در تنظیمات سرور امکان pretty URL (آدرسهای خوانا) را فراهم میکند.

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

البته هنگامی که از Homestead استفاده میکنید، آدرسهای خوانا به شکل خودکار تنظیم می شوند.